You are here

Ականավոր հայեր

       Հայ արվեստի ու ճարտարապետության նկատմամբ առանձնակի հետաքրքություն առաջացավ XIX դարի վերջում։ Ուսումնասիրության նյութը հիմնականում ճարտարապետական ու մանրանկարչական առանձին հուշար­ձաններն էին։ Օտարների հետաքրքրությունը խթան հանդիսացավ հայ մշա­կույթի նկատմամբ որոշակի կարծիք ստեղծելուն, սակայն նրանց ուսումնասիրությունները կտրված...
       1830 թ. նոյեմբերի 17-ին հայաշատ Զմյուռնիա քաղաքում, Նոր Ջուղայից այստեղ գաղթած Հովհաննեսի գերդաստանում ծնվեց նրա ավագ որդին, որին Մատթեոս անուն տվեցին։ Մանկան յոթ տարին չբոլորած, նյութական զրկանք­ներից և խոլերայի համաճարակից փրկվելու հույսով, ընտանիքը տե­ղափոխվեց...
      Զվարթնոցի տաճարը հայ ճարտարապե­տական մտքի մինչև VII դարը ստեղծագոր­ծված բոլոր լավագույնի hանրագումարն է և այդ հիմքի վրա մի չտեսնված  նոր թռիչք հա­տակագծային, կառուցողական, ոճային ու հարդարման ձևերի։
     Բարեբախտաբար այդ հռչակավոր հու­շարձանի մասին գոյություն ունեն թե մասնաիտական ընդարձակ գրականություն և թե...

Կորյունը հեղինակն է հայերեն առաջին գրքի, որը նվիրված է Մեսրոպ Մաշտոցի կենսագրությանն ու գրերի գյուտի պատմությանը։ Գրքի արժանիքը առավել ևս մեծ է նրա­նով, որ հեղինակը ժամանակակիցն ու մասնակիցն է մշակութային, այդ կարևոր իրադարձության։

Կորյունի մասին կենսագրական որոշ տեղեկություններ պահպանվել են իր...

Միջնադարյան հայ բանաստեղծության ամենատաղանդավոր և ինքնատիպ դեմքերից է Ֆրիկը։ Նրա կյանքի վե­րաբերյալ մեր ունեցած տեղեկությունները, ցավոք, կցկտուր են ու հակասական։ Դրանք հիմնականում ցրված են բանաստեղծի տա­ղերի մեջ, մասամբ էլ՝ կողմնակի աղբյուրներում։ Հենվելով այդ տեղեկությունների վրա, Ֆրիկով զբաղվող բանասերները տարբեր ու...

        Սարգիս Պիծակը ապրել, ստեղծագործել է XIV դարում, Կիլիկյան Հայաստանի պատմության ամեհահակասական, ամենաբարդ և ամենաողբերգական ժամանակաշրջանում։ Կիլիկյան Հայոց թագավորությունը, ինչպես ճիշտ և դրամատիկորեն ներկայացնում Էր ժամանակակից վենետիկցի Սանուտոն,...
        Ականավոր գիտնական, մեծ ուսուցչապետ և շնորհալի կազմակերպիչ Ներսես Մշեցու անվան հետ  կապված Գլաձորի համալսարանի հիմնադրությունը: Նա հայ մատենագրության մեջ հայտնի է երկու մականունով՝ «Մշեցի» և «Տարոնեցի»: Առաջինը նրա ծննդավայրն քաղաքի անունն է, իսկ երկրորդը՝...
Փիլիսոփա և մանկավարժ, Տաթևի համալսարանի հիմնադիր Հովհան Որոտնեցին հայ միջնադարյան գիտու­թյան առավել նշանավոր ներկայացուցիչներից է։ Նա խոր հետք է թողել հայ փիլիսոփայական մտքի պատմության մեջ, զարգացնե­լով առաջավոր տենդենցները։ Ոչ պակաս կարևոր նշանակության է ունեցել...
Միջնադարյան հայ գրականության մեջ նոր դարագլուխ  բացվում է մեծ բանաստեղծ Գրիգոր Նարեկացու (951-—1003) ստեղծագործությամբ:
         Գրիգոր Նարեկացին ծնվել Է Վանա լճի հարավային ափերին գտնվող գյուղերից...
             Տրդատ ճարտարապետը ապրել է X դարի վեր­ջին և XI դարի սկզբին, Բագրատունիների թագավորության ժա­մանակաշրջանում։ Ճարտարապետի կենսագրության վերաբերյալ առանձին կցկտուր տեղեկություններ պահպանված են ժամանա­կակից մատենագիր Ստեփանոս Տարոնեցի Ասողիկի  «Պատմության...

Pages

Հարցում

Արեգնափայլի Ձե՛ր գնահատականը:

Մենք Facebook-ում

Այցելուներ

  • Բոլոր այցերը: 1507225
  • Բոլոր այցելուները: 106151
  • Գրանցված օգտատերեր: 2
  • Վերջին գրանցված օգտատերը: sipan4434
  • Հրապարակված նյութեր: 329
  • Ձեր IP-ն: 35.175.191.36
  • Սկսած՝: 21/02/2017 - 22:52