Գոմքի որմնափակ խաչքար-մատուռը

         Վայոց ձորի Գոմք գյուղի արևմտյան հատվածում վեր է խոյանում մի գողտրիկ հուշարձան՝ բաղկացած որմնափակ խաչքարից և նրան արևելքից կից փոքրիկ մատուռից: Այս հուշարձանը մտահաղացման և կատարողական վարպետության տեսակետից բարձրարժեք գեղարվեստական գործ է: Ճարտարապետորեն ձևավորված՝ երկթեք տանիքով որմի մեջ ներառցած խաչքարեր Հայաստանում շատ կան (Եղեգիս, Կարմրաշեն, Ներքին Գետաշեն, Աշտարակ, Եղվարդ, Երևան, Եղվարդ, Բյուրական, Եղիպատրուշ և այլն), որոնց մեջ Գոմքի հուշարձանը էապես տարվերվում է, թե խաչքարի գեղեցկությամբ և թե արևելքից կից փոքրիկ մատուռով:

Armenian

Դեպի Գոմք և Կապույտ

Գրեթե մեկ տարի է անցել այն օրից, ինչ վերջին անգամ կայքում նյութ տեղադրեցի իմ հերթական շրջագայության  մասին: Բնականաբար այդ մեկ տարվա ընթացքում բազում վայրեր եմ այցելել, որոնց, թերևս,  մոտ ապագայում կանդրառառնամ: Ես մի խաչքարարշավ եմ սկսել, և նպատակ ունեմ հնարավորինս նվազեցնել չնկարված խաչքարերի թիվը.

Armenian

«Հայկական ռեֆորմացիայի» հարցը, Սեյրան Զաքարյան

            Հայկական Վերածնության կողմնակիցները, իբրև Հայաստանում Վերածնության գոյության փաստերից մեկը, մատնանշում են այսպես կոչված «հայկական ռեֆորմացիայի» կամ հայկական կրոնական բա­րենորոգության հանգամանքը։ Ովքե՞ր էին այդ գաղափարախոսության ներկայացուցիչները։ Այս հարցում հետազոտողնեբի շրջանում կան տարակարծություններ։ Եթե Վ. Չալոյանը հայկական ռեֆորմացիան համարում է թոնդրակեցիների շարժումը, ապա Ս. Հայրապետյանը՝ նաև պավլիկյանների շարժումը։
Armenian

Ֆուտուրշոկ

        Մշակույթն արագորեն վերափոխում է շրջակա միջավայրը, հասարակությանը, մարդկանց կենցաղը, այդ իսկ պատճառով այն գնահատվում է որպես կենսագործունեության ստեղծագործական գործոն, որպես հասարակական նորամուծությունների անսպառ աղբյուրԼ Այստեղից էլ առաջանում է մշակույթի հնարավորությունների՝ նրա ներքին պաշարների բացահայտմանը, նրա ակտիվացման հնարավորությունների որոնմանն ուղղված ձգտումը։ Մշակույթը դիտարկելով որպես մարդկային ինքնաիրագործման, ինքնաարտահայտման մի­ջոց՝ կարելի է բացահայտել նոր, ուժգին մղումներ, որոնք կարող են բարերար ազդեցություն ունենալ պատմական պրոցեսի և հենց մարդու զարգացման վրա։ Մարդ
Armenian

Հայոց պատմությունը և մշակույթը Առնոլդ Թոյնբիի պատմափիլիսոփայության տեսանկյունից

        Առնոլդ Ջոզեֆ Թոյնբիի «Պատմության հետազոտու­թյանը» (տասներեք մասից, օքսֆորդյան հրատարակությանը՝ տասը ստվար հատորով) համաշխարհային պատմությանը նվիր­ված իաշորագույն երկն է քսաներորդ դարում։ Պատմության փիլիսոփայության այն կոնցեպցիան, որը Թոյնբին մշակել և դրել է իր երկի հիմքում, հնարավորություն է ընձեռել միասնական տեսանկյունից դիտարկելու մի հսկայածավալ նյութ ամբողջ պատմական ժամանակի և պատմական տարածության մեջ։ Եվ բնական է, որ Թոյնբին բազմիցս տարբեր առիթներով անդրա­դառնում է նաև Հայաստան աշխարհին և հայոց պատմությանը, որոնք հազարամյակներ շարունակ գտնվել են համաշխարհային
Armenian

Հայ ճարտարապետություն (քննական և տեսական հարցեր), Արմեն Զարյան

       Արմեն Զարյանի սույն երկասիրության առարկան հայկական ճարտարապետությանը, ինչպես և դրա շուրջ մեկդարյա արվեստաբանական ոաումնասիրության փորձն է։ Բայց սա քրեստոմատիական առումով պրագմատիկ պատմա-արվեստաբանական կամ պատմա-տեսական կարգի շարադրանք չէ։
      Այս գիրքը ամեն տիպի ակադեմիական սահմանափակումներից զերծ, բուն իմաստով ազատ մտորումների արդյունք է թե՝ նյութի ընդգրկման, թե՝ հարցադրումների, թե՛ դրանց արծարծման ու եզրահանգումների տեսակետից։
Armenian

Սեբեոսը Սմբատ Բագրատունու մասին

       595 թվականին Բյուզանդական անօրինականության դեմ  իր համախոհների հետ ոտքի է ելնում Սմբատ Բագրատունին,: Ճնշելով ելույթը, Մորիկ կայսրը որոշում է պատժել Սմբատ Բագրատունուն: Լսենք Սեբեոսին:
Armenian

Մշակույթի ըմբռնումը և իմաստային փոփոխությունները։ Մշակութային հայեցակարգերը

       Լատինական ծագում ունեցող «cultura»– բառը սկզբնապես նշանակել է հողի մշակում՝ մարդու կարիքները բավարարելու համար։ Բայց աստիճանաբար ձևավորվում է այդ հասկացության մեկ նոր իմաստ ևս, ըստ որի՝ «մշակույթ» ասելով հասկացվում Է «մշակել մարդուն», նրա հոգին, կատարելագործել նրա ընդունակությունները, միտքը։ Մշակույթը՝ որպես մարդու հոգու մշակում (cultura animi), առաջիս անգամ օգ­տագործում Է հին հռոմեացի փիլիսոփա, հռետոր Ցրցերոնը (մ.թ.ա.106-43), որի կարծիքով՝ «Ինչպես արգասաբեր հողը առանց մշակման բերք չի տա, այնպես էլ՝ հոգին։ Իսկ հոգու մշակումը հենց փիլիսոփայությունն է, որը քաղհանում է հոգու արատները,
Armenian

Pages

Հարցում

Արեգնափայլի Ձե՛ր գնահատականը:

Մենք Facebook-ում

Այցելուներ

  • Բոլոր այցերը: 1507245
  • Բոլոր այցելուները: 106152
  • Գրանցված օգտատերեր: 2
  • Վերջին գրանցված օգտատերը: sipan4434
  • Հրապարակված նյութեր: 329
  • Ձեր IP-ն: 35.175.191.36
  • Սկսած՝: 21/02/2017 - 22:52