Զվարթնոցը և նույնատիպ հուշարձանները, Ս. Խ. Մնացականյան

        Աշխատության մեջ հանգամանորեն խոսվում է հայկական դասական ճարտարապետության գլուխգործոցի՝ Զվարթնոցի տաճարի և նրա հորինվածքին հարող կովկասյան այլ հուշարձանների մասին։  Քննարկվում է Զվարթնոցի վերակազմության նոր նախագիծը՝ կատարված հուշարձանի փլատակների և բազմաթիվ որմնանկարներ ուսումնասիրության և համադրության հիման վրա։

        Աշխատության երկրորդ մասը նվիրված է զվարթնոցատիպ տաճարների ուսումնասիրությանը, որտեղ քննվում են նրանց ծագման, սիրիական, բյուզանդական համանման հուշարփաններ հետ ունեցած առնչության հարցերը։

Armenian

Պարոն, վրաս ալյուրոտ տեսնելով զիս ջաղացպան մի կարծեք

Անվանի ճարտարապետ Տիրան Մարությանը իր «Զվարթնոց» աշխատության մեջ բավականին հետաքրքիր դրվագ է պատմում Թ. Թորամանյանի մասին, կապված Զվարթնոցի վերակազմության հետ: Զվարթնոցի մասին  կարող եք առավել մանրամասն կարդալ այստեղ:

Armenian

ԵՐԵՎԱն, միջնադարյան հուշարձանները և վիմագիր արձանագրությունները, Կ․Ղաֆադարյան

         Ներկա աշխատությունը արդյունք է հեղինակի քառասուն տարիների ընթացքում հավաքած նյութերի և կատարած ուսումնասիրություննների:
         Բաղկացած է ներածականից և երկու մասից:
         Ներածական հոդվածի մեջ, հեղինակը բազմաթիվ հնագիտական տվյալների հիման վրա ցույց է տալիս, որ միջնադարյան Երևանը ուրարտական Էրեբունի քաղաքի շարունակությունն է:
Armenian

Ատում եմ քեզ ու քո գահը...

1903 թվականին Թիֆլիսում «Պրոլետարիատ» սոցիալ-դեմոկրատական խմբակը պատրաստվում է մայիսմեկյան ցույցերի: Ստեփան Շահումյանը մեծ աշխատանք էր տանում այդ ուղղությամբ: Ցույցից մի քանի օր առաջ խմբակի անդամները գաղտնի հավաքվում են: Խոսակցության նյութը ցույցի համար անհրաժեշտ հրատարակվելիք թռուցիկի բոցանդակության հարցն էր: Ս. Շահումյանը գրպանից հանում է Պուշկինի անլեգալ ոտանավորը և առաջարկում թարգմանել ու տպել թռուցիկների վրա:

"...Самовластительный Злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.

Armenian

Զվարթնոց

            Հայկական միջնադարյան ճարտարա­պետական մշակույթի մեջ արտակարգ տեղ է գրավում Զվարթնոցի տաճարը։ Այն պսակեց կենտրոնագմբեթ սիստեմների զարգացումը, և նրա ձևերը իրենց որոշակի նշանակությունն ունեցան ինչպես նույն VII դարի, այնպես էլ հետագա շրջանների ճարտարապետական մի շարք հորինվածքների կազմավորման հար­ցում։ Զվարթնոցի հորինվածքը ամբողջու­թյամբ կամ մասնակի փորձեցին ընդօրինակել ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ հարևան երկրներում, և դարեր շարունակ այն մնաց որպես անգերազանցելի կոթողու վավերագիր հայ հանճարեղ ճարտարապետների և քան­դակագործների սերտ համագործակցության։ Զվարթնոցի ստեղծումը պայմանավորվա
Armenian

Գառնիի բոլորակ տաճարի ճարտարապետության առանձնահատկությունը

          Գառնիի հեթանոսական տաճարի արևմտակողմին կպած, բոլորակ հատակա­գծով, զգալի չավարի քրիստոնեական տաճար ենք ունեցել որը հայ ճարտարապե­տության վաղ միջնադարի կարևոր հուշարձաններից է։ Մեզ են հասել տաճարի արևել­յան մասի հիմնապատերը, պատերի ստորին մասի շարքերից փոքր հատվածներ՝ մեծ մասամբ զրկված տուֆի երեսապատումից, ինչպես և մի քանի պատամիջի զանգված­ներ, որոնցից մեկը՝ միջին չափերի։
Armenian

Յոհան ճարտարապետ

      Զվարթնոցի տաճարը հայ ճարտարապե­տական մտքի մինչև VII դարը ստեղծագոր­ծված բոլոր լավագույնի hանրագումարն է և այդ հիմքի վրա մի չտեսնված  նոր թռիչք հա­տակագծային, կառուցողական, ոճային ու հարդարման ձևերի։
     Բարեբախտաբար այդ հռչակավոր հու­շարձանի մասին գոյություն ունեն թե մասնաիտական ընդարձակ գրականություն և թե հանրամատչելի բրոշյուրներ։ Բացի դրանից, Զվարթնոցի ավերակները մոտիկության և բա­րեկարգ ճանապարհների շնորհիվ քաջածանոթ են ոչ միայն մասնագետներին, այլև լայն մասսաներին։
Armenian

Հաղարծինի կտիտորական բարձրաքանդակը

       XIII-XIV  դդ.  աշխարհիկ   պատկերաքանդակների  մեջ հիմնականը  ֆեոդալական  վերնախավի,  իշխանների  պատկերումն է.   հոգևորական դասի ներ­կայացուցիչների  պատկերաքանդակներ   հանդիպում   են   խիստ  եզակի   դեպքե­րում:    Այդ   տեսակետից  բացառությունների  թվին   է   պատկանում  Հաղարծնի կտիտորական   կոմպոզիցիան,   որտեղ  հանդես   են  դալիս   միայն   հոգևորական­ներ։  Եվ սա չէր կարող իր որոշակի    կնիքը չդնել մշակվող ձևերի վրա։ Քան­դակագործն,      անշուշտ,   չէր      կարող      վանքի     վանահորն   ու      եպիսկոպոսին պատկերել   ճիշտ  նույն  ձևով,  ինչ  աշխարհիկ   մարդկանց,   աշխարհիկ  իշխան­ն
Armenian

Pages

Հարցում

Արեգնափայլի Ձե՛ր գնահատականը:

Մենք Facebook-ում

Այցելուներ

  • Բոլոր այցերը: 1426127
  • Բոլոր այցելուները: 102589
  • Գրանցված օգտատերեր: 2
  • Վերջին գրանցված օգտատերը: sipan4434
  • Հրապարակված նյութեր: 328
  • Ձեր IP-ն: 3.236.214.19
  • Սկսած՝: 21/02/2017 - 22:52