You are here

Պատմություն

          XIIդ. երկրորդ կեսից - XIII առաջին կեսը Հյուսիսային Հայաստանի և վրա­ցական թագավորության ռազմաքաղաքական, պետական ու մշակութային կյանքում հսկայական դեր խաղացած հայկական Զաքարյան իշխանական տոհմի պատմութ­յան հետ կապված որոշ հարցեր մեկուկես դար հետազոտության առարկա լինելով հանդերձ, այսօր էլ վիճելի են։ Դա պայմանավորված է ոչ միայն...
        18-րդ գարի վերջերին, ինչպես հայ, այնպես էլ եվրոպական հայագետների կողմից լուրջ քննության առարկա դարձավ հայերենի ծագման հարցը։ Ելակետ, ընդունելով լեզուների ծագման մասին Ասավածաշնչի հաղորդած վկայությունները, հայագետների մեծ մասը ձգտում էր ապացույցել, որ մարդկության նախալեզուն Ադամի լեզուն, եղել է հայերենը, որի կրողները՝ հայերը...
       Հին Հայաստանի  պատմության կարևոր   հիմնահարցերից է նշանավոր  ազնվական  տոհմերի   ծագումնաբանությունը։
       Գիտության մեջ ընդունված կարծիք է, որ  հայկական ազնվական նախարարական տոհմերից մի քանիսը օտար ծագում են ունեցել, տարրեր հանգամանքների բերումով նրանց հիմնադիր­ներն այլ երկրներից եկել են Հայաստան և այստեղ հասել...
 
           450— 451 թթ hայոց ապստամբության և Ավարայրի ճակատամարտի մասին պատմել են V դարի երկու հայ նշանավոր հեղինակներ Եղիշեն և Ղա­զար Փարպեցին։ Առաջինը Եղիշեն, բորբոքված կրքի անմիջական ազդեցու­թյամբ և կրոնական...

(Լիազորված անձինք, Հայաստանի՝ Խատիսյան, Գյուլխանդանյան և Կորգանյան, Թուրքիայից՝ Քյազիմ Կարաբեքիր փաշա, Համիդ բեյ և Սուլեյման բեյ):

1․ Պատերազմը Թուրքիայի և Հայաստանի միջև ավարտված է
2. Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանր սկսվում է այնտեղից, որտեղ Ղարա֊սուն թափվում է Արաքսի մեջ մինչև Տիքնիսի...

Ա. Ինքնագիտակցություն և էթնիկական ինքնանվանում։

          Ինչպես գիտենք, յու­րաքանչյուր էթնոս ունի մի շարք մարդաբանական և հոգեբանական գծեր և բնորոշ­վում է դրանց զուգորդությամբ։ Սակայն այդ գծերը հավասարազոր չեն։ Կարելի է հա­մաձայնվել հայտնի ազգագրագետ Յու. Վ. Բրոմլեյի հետ, որ...

Այսպիսի    հիշատակոլթյունների    մասին    խոսելու   համար նախ   պետք   է իմանանք,   թե   հայերին  ինչ   անուններով   կարող էին կոչել հին դարերում։

Թե  հնում,   թե՛  այժմ  մի   ժողովուրդ  ու   նրա   երկիրը   հաճախ մեկից   ավելի   անուններ   են   ունեցել   և  ունեն։   Օրինակ, գերմանացիներն  ...

       Նաիրի, Բիայնա, Ուրարտու և Հայք երկրանունները մշտա­պես եղել են հետազոտողնների ուշադրության կենտրոնում։ Այդ ուղղությամբ կատարվել են բազմաթիվ ստուգաբանական փոր­ձեր։ Սակայն հարցն իր վերջնական լուծումը դեռևս չի...
            Իսկ ո՞րն է եղել մայր հնդեվրոպական ժողովրդի հայրենիքը, այժմյան հնդեվրոպական ժողովուրդների նախահայրենիքը: Արա վերաբերյալ վեճեր են եղել, անցյալում տարբեր կարծիքներ են հայտնվել. տարբեր ժամանակ նախահայրենիք կամ մայր հայրենիք են համարել՝ մեբձբալթյան ...
         Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն ժողո­վուրդների ցեղային սերման (էթնոգենեզի) հարցը պատմագիտության դժվարին հարցե­րից մեկն է։ Հնագիտության, մարդաբանու­թյան և լեզվաբանության արդի աստիճանը որոշ հնարավորություն է ընձեռում ուսում­նասիրելու հայ ժողովրդի էթնիկական կազմի մեջ...

Հարցում

Արեգնափայլի Ձե՛ր գնահատականը:

Մենք Facebook-ում

Այցելուներ

  • Բոլոր այցերը: 1507235
  • Բոլոր այցելուները: 106151
  • Գրանցված օգտատերեր: 2
  • Վերջին գրանցված օգտատերը: sipan4434
  • Հրապարակված նյութեր: 329
  • Ձեր IP-ն: 35.175.191.36
  • Սկսած՝: 21/02/2017 - 22:52