You are here

Հայոց հին հավատքը

           Խորենացու մոտ կարդում ենք , որ Վաղարշակը «Արմավիրում մեհյան շինելով արձաններ է կանգնեցնում Արեգակին (Ապոլոն, Տիր), Լուսնին (=Անահիտ, Արտեմիս) և...
        Այս աստվածությունը Մհերի դռան արձանագրությունում հիշատակված չէ։ Այն հայտնի է Էրեբունի քաղաքի պալատական կառույցի «սուսի» տա­ճարի սրբատաշ մուտքի աձ և ձախ շարվածքում 1956 թ. բացված, միևնույն բովանդակությամբ երկու արձանագրություններից1, ուր խոսվում է այն մասին, որ Արգիշթի 1-ը այս...

       Հողը գրեթե բոլոր երկրագործ ժողովուրդների մեջ մայր է համարվել: Մշակվող հողը որդի ծնող մոր հորմանիշն էր նաև Հայաստանում: Նախնական ժողովուրդների ընկալմամբ հողը հոգևոր է : Բենգալիայում աղջիկներին իրենց տոնական պարերի ժամանակ հողը շոյում էին, նրա ոգու տրամադրությունը բարձրացնելու համար,

...
        Հայկական հեթանոսական կենցաղում գոյություն է ունեցալ Nar անունով ջրի, ջրային տարերքի և անձրևի աստվածություն:  Անմիջական տվյալները քիչ են պահպանվել: Դրանցից մեկն է Ծովինարը` «կայծակ» նշանակությամբ, որն...
          1. Քրիստոնեության ընդունումը, Վ.Աբաևի արտահայտությամբ, կարելի է ներկայացնել որպես «տերմինաբանական և անվանաբանական հեղա­շրջում»1՝ հինաստվածների պաշտամունքը շարունակվել է քրիստոնեական սրբերի անունների տակ։ Փոխվել են դիցանաններն ու պաշտամունքային...
 
         Կրոնների պատմության մեգ հաճախ կարելի է նկատել այն երևույթը, որ բարի աստվածը կամ դյուցազնը ժամանակի ընթացքում, օժտվում է չար աստ­ծու, չար դյուցազնի կամ դևի հատկություններով։ Այս երևույթը կարելի է ան­վանել դիվացում։ Դիվացումը կատարվում է երկու ուզզոլթյամբ. աոաջին դեպքում չար...
         Հայկական լեռնաշխարհում հին քարի դարի միջին և վերին շրջանների սահմանագծում ձևավորված մայրական տոհմական համայնքը հիմնված էր մայրական իրավունքի և տոտեմական աշխարհայացքի վրա։ Այս փուլում ծագում և ձևավորվում են Մեծ Մայր հասկացությանը և նրա պաշտամունքը՝ որպես տոհմի հովա­նավոր...
Վանի թագավորության ծիսապաշտամունքային կառույցների վերաիմաստավորումը քրիստոնե­ական սրբավայրերի՝ ունեցել է մի քանի դրսևորում։
1. Անկախ գտնվելու վայրից՝ վերաիմաստավորվել է հուշարձանը,...
Քրիստոնեության հաստատումով անահտական պաշ­տամունքը չանէացավ, նա շարունակեց գոյություն ունենալ նոր անվան տակ։ Անահիտը վերափոխվեց Մարիամ Աստվածածնի, իսկ վերջինս իր մեջ ամփոփեց Անահիտի պաշտամունքի գրեթե բոլոր գծերը։ Պատահական չէ, որ անահտական մեհյանների կործանումից հետո, ինչպես քանիցս նշել ենք, հենց նրանց ավերակ­ների...
Հեթանոսական կրոնները գոյացել և զարգացել են այն վայրերում, ուր ժողովուրդների տնտեսական գոր­ծունեությունը խարսխված էր հատկապես երկրագործա­կան մշակույթի վրա։ Երկրագործական բնույթ կրող բոլոր կրոնների մեջ սկզբնական շրջանում գլխավոր աստվածը պատկերվել է կնոջ կերպարով և ամենուրեք՛ կոչվել է «Մեծ...

Pages

Հարցում

Արեգնափայլի Ձե՛ր գնահատականը:

Մենք Facebook-ում

Այցելուներ

  • Բոլոր այցերը: 1507257
  • Բոլոր այցելուները: 106152
  • Գրանցված օգտատերեր: 2
  • Վերջին գրանցված օգտատերը: sipan4434
  • Հրապարակված նյութեր: 329
  • Ձեր IP-ն: 35.175.191.36
  • Սկսած՝: 21/02/2017 - 22:52