You are here

Գիր և գրչություն

      Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հետ կապվում են առաջին հերթին հայոց գրերի գյուտը և հայկական առաջին դպրոցի հիմնադրումը։ Շրջադարձային այդ երկու երևույթների նշանակությունը մեր ժողովրդի համար անհամեմա­տելի է։ Մաշտոցյան եղելության հետ առնչվում են նաև հարցեր, որոնց պա­տասխանները մինչև օրս առեղծվածային են մնացել։ Ոչ դյուրին հարցա­դրումներից մեկն...

Միջնադարյան հայ գրիչները աշխատել են նյութական խեղճության մեջ,  անտանելի պայմաններում: Լայն գործածությույ գտած այն արտահայտությունը, թե մեր գրիչները աշխատել են «մի նշխարք հացով», «մի կում ջրով» ստեղծվել է գրիչների աշխատանքային պայմանները նկատի ունենալով: Միջնադարյան հայ գրիչների ապրած պայմաններն ամփոփ պատկերված են Գլաձորի շնորհալի...

         Միջնադարյան հայ գրիչների համեստություը երբեմն հասնել է  ծայրահեղության. պատահում են դեպքեր, երբ հարյուրավոր էջերից բաղկացած ձեռագրերի ընդօրինակությունը վերջացնելուց հետո, գրիչը խուսափում է հաղորդելու իր անունը  և կամ հիշում է նվաստացուցիչ մակդիրներով, իրեն անվանելով փանաք, ապիկար, եղկելի, թերավարժ, անարվեստ, ազազուն,...

        Ձեռագրերում երբեմն պատահում են գրիչների կտակ-հանձնարարությաններ ձեռագրի պահպանման և օգտագործման կար­գի մասին, որի հետ ցանկալի է, որ ծանոթ լինեն ձեռագրի հետ գործ ունեցող մարդիկ։
Գրիչների ցանկությունն է ամենից առաջ այն, որ իրենց ժառանգները, բարեկամները կամ այն հաստատությունը, որին նվիրաբերված է ձեռագիրը, առուծախի...
        Պետական կարևոր հրամաններ գրելու համար հնում օգտագործել են նաև պղնձի ե կապարի թիթեղները։ Գրանյութի  համար ատաղձ են ծառայել քարն ա փայտը1։ Մեր երկրի նախաբնիկները՝ հեթիթները, գրելու համար օգտագործել են կավը, որից պատրաստել են փոքրիկ սալիկներ, թաց վիճակում րագրել...
         Մենք այժմ «գրիչ» ասելով հասկանում ենք ծայրը կամ  գրչակոթը ծայրի հետ միասին, իսկ հնում այդ բառը ուներ միանգամայն այլ իմաստ՝ «գրիչ» ասելով հասկանում էին ոչ թե գրելու անշունչ գործիքը, այլ այն անձնավորությանը, ով գրում կամ ընդօրինակում է ձեռագիրը։
        Անցյալում, տպագրության բացակայության պայմաններում...

Թվականի   կամ    թվի   գործածությունը   յուրաքանչյուր    ժողովրդի հնագրաթյան կարևորագույն բաժիններից մեկն է, որովհետև թվերով հաշվումներ   կատարելը   ամենաառօրեական,   կենսական  ու  գործնական  նշանակություն  ունեցող   գործողությունն  էր,    կապված   կյանքի ամենատարբեր բնագավաոների  հետ՝ վար ու ցանքի, ունեցվածքի ու եկամուտների    ...

         Ծածկագրությունը կամ միջազգային անվանմամբ կրիպտոգրաֆիան /հունարեն kriptos` գաղտնի, grafii՝ գրություն բառերից/ գրի մշակույթի հետ սերտորեն կապված երևույթ է։  Առավել կամ պակաս չափով այն կիրառել են գրի հին պատմաթյան ունեցող գրեթե բոլոը ժողովուրդները։

        Գրության...

 
Ձեռագրերում և հնատիպ գրականության մեջ մեկ-մեկ հանդիպում են նաև գաղափարանշաններ (հիերոգլիֆ նշաններ)։ Այդպիսիք մեծ մասամբ գործ են ածված տոմարական, տիեզերագիտական, ալքիմիական և ախտարական գրականության մեշ։ Այդ գաղափարանշանների մի մասի նշանակությունը պարզված է, հայտնի են...
Հնում, տպագրության գյուտից աոաջ գրքերը գրվում ու տարած­վում էին ձեռագիր վիճակում և այդպես էլ անվանվում էին՝ ձեռագիր։ Այժմ նույնպես ձեոագիր ասելով նկատի անենք ձեռքով գրված գիրքը, որին տրվում է նաև գրչագիր անվանումը։
       Ձեռագիրը,...

Pages

Հարցում

Արեգնափայլի Ձե՛ր գնահատականը:

Մենք Facebook-ում

Այցելուներ

  • Բոլոր այցերը: 1507241
  • Բոլոր այցելուները: 106151
  • Գրանցված օգտատերեր: 2
  • Վերջին գրանցված օգտատերը: sipan4434
  • Հրապարակված նյութեր: 329
  • Ձեր IP-ն: 35.175.191.36
  • Սկսած՝: 21/02/2017 - 22:52