You are here

Օրացույց

           Լոռիում, Զանգեզուրում, Դիլիջանում, Սևանի ավազանում, Երևանամ և Հայաստանի այլ շրջաններում պե­ղումներից հայտնաբերվել են բավականին թվով գոտիներ։ Դրանք սովորաբար բաժանվում են երեք խմբի։ Մի խմբում գոտիները նեղ են ու չզարդարված, երկրորդ խմբում գոտիների լայնությունը հասնում Է 5—8 սան­տիմետրի, որոնք կետազարդ են...
           Հիջրայի կամ մուսուլմանական թվականի սկիզբը համար­վում է 622 թվականի հուլիսի 16-ը Հուլյան տոմարով, երբ տեղի է ունեցել Մուհամմեդի փախուստը Մեկկայից դեպի Մեդինա։ Արաբական տոմարական տարին՝ մաքուր լուսնական տարի է, սա բաղկացած է 12 ամիսներից՝ հաջորդական 29 և 30 օրերով. լի տարին ունի 354 օր, իսկ նահանջը՝ 355 օր։ Արեգակնային...

Հնագույն ժամանակներից սկսած ժամանակը չափելու համար որպես ժաmացույց օգտագործել են արեգակնային ժամացույցը — գնոմոնը, որի օգնու­թյամբ գաղափար են կազմել ցերեկվա ժամերի մասին։

Ինչպես հայտնի է, Արեգակի դիրքի օրեկան փոփոխմանը զուգընթաց փո­փոխվում է նաև առարկաների ձգած ստվերների երկարությունը։ Առարկա­ներն ամենաերկար ստվերն են ունենում...

Հին հայերենում օր բառը նշանակել է գիշերը և ցերեկը միասին, ինչպես ռուսերենում сутка  բառը, իսկ դրա մասերի համար ունեցել ենք  տիւ և գիշեր բառերը։

Օրը բաժանվել է 24 մասի, որոնցից յուրաքանչյուրն ունեցել է իր անվանումը։ Տոմարագիտական աշխատությունների մեջ սովորաբար բեր­վում է օրվա 24 ժամանունների...

Հայոց տոմարի ամսանունները և ամսվա օրանունները ու նրանց ստուգաբանությունը հին ժողովուրդների օրացույցների շարքում նշանակալից հետաքրքրություն     է   ներկայացնում ։
         Հայոց հին տոմարի ամիսները հետևյալն են, սկսած տարվա աոաջին ամ­սից՝ Նավասարդի, Հոռի...
    Հայկական  արեգակնային   օրացույցի   շարժական   լինելը   որոշ գժվարաթյուններ    է   առաջացնում      (տարեսկզբի      տեղափոխման պատճառող): Այս օրացույցում մշտապես խախտվում են ոչ միայն ամիսների  ու  տարվա  եղանակների   որոշակի համապատասխանությունները, այլև իր ժամանակին մեծ կարևորություն ունեցող եկե­...
 
           Ինչպես օտար երկրներում, այնպես էլ Հայկական լեռնաշխար­հում, նախնադարում օգտագործվել է լուսնային օրացույց։ Հայկա­կան մի շարք ձեռագրերում նույնիսկ տեղեկություններ կան այն մասին, որ. ժամանակի երկար պարբերությունները հաշվվել են լուսնամիսներով1։
...

Հարցում

Արեգնափայլի Ձե՛ր գնահատականը:

Մենք Facebook-ում

Այցելուներ

  • Բոլոր այցերը: 1507181
  • Բոլոր այցելուները: 106148
  • Գրանցված օգտատերեր: 2
  • Վերջին գրանցված օգտատերը: sipan4434
  • Հրապարակված նյութեր: 329
  • Ձեր IP-ն: 35.175.191.36
  • Սկսած՝: 21/02/2017 - 22:52