Հեղինակություններին ենթարկվելու հակումը: Միլգրեմի գիտափորձերը

       Վիետնամական պատերազմի, ժա­մանակ ամերիկյան բանակի լեյտենանտ Քոլլիի հրամանով կատարած վայրագությունները (մի ամբողջ գյուղի բնակչության, այդ թվում երե­խաների, կանանց ու ծերունիների սպանությունը), ինչպես նաև աշխարհի տարբեր երկրներում կատարված նույնանման հանցագործությունները հոգեբաններին ստիպեցին անմիջականորեն զբաղվել այն հարցով, թե ինչու մարդիկ որոշ դեպքերում կուրորեն ենթարկվում են հակաբարոյական և հակամարդկային հրամանների, իսկ այլ դեպքերում, ընդհակառա­կը,  դիմադրում են  և հրաժարվում  կատարել նման  հրամանները։
Armenian

Ովքե՞ր ն ինչո՞ւ են արտագաղթում Հայաստանից

     Արտագաղթի ինքնակամ վճիռ կայացնելու հա­մար մարդն արդեն իսկ ինչ-որ չափով պետք է խզած լինի իր հոգեկան կապ­վածությունը սեփական էթնոմշակաթային համակարգի հետ, որպեսզի հո­գեբանորեն հնարավոր դառնա փաստացի հեռացումը։
Armenian

ՌԵՖԵՐԵՆՏԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐ

Ա. Բնորոշումը
      Մարդու սոցիալականացման ընթացքն ու ընդհանրապես նրա ձևավոր­ման և վարքի առանձնահատկություններից շատերը հասկանալու համար հատկապես կարեոր է ռեֆերենտային խմբերի ուսումնասիրությունը։ Ռեֆերենտային (անգլrefer— վերաբերվել բառից) խմբերի մասին պատկերացու­մը ներմուծել են ամերիկյան սոցիալական հոգեբաններ Հ. Հիմենը, Ռ. Մերտոնը, Հ. Քելլին ե ուրիշներ։ Ներկայումս խոսում են ռեֆերենտային խմբերի տե­սության գոյության մասին։
Armenian

Երդում և դավաճանություն

Երդում և երդմնազանցություն։ Մարդ արարածը հակված է դավաճանության Դա կարծես բնության օրենք լինի, մարդկային հոգեկանի անկապտելի հատկություն։
Բայց երբ մարդիկ մասնակցում են ազգային կյանքին և նրանում որոշակի դեր են խադում, ապա դավաճանական հակումները պետք է սանձվեն։ Դեռևս հնում մարդիկ հասկացել են դրա նշանակությունը՝ մտցնելով երդման երևույթը։ Երդմնազանցությունը որոշ ժողովուրդների միջավայրում համարվել և նույնիսկ այժմ էլ համարվում է ամենածանր հանցագործություններից մեկը։

Armenian

Մակդիրների օգտագործումը «Մատյան ողբերգության մեջ»

       Նարեկացու արտահայտչական միջոցներից մեկը անսահման հարուստ մակդիրների կիրառությունն է։ Ի դեպ՝ ասենք, բանաստեղծ Հովհ.  Շիրազը  այն միակ   ստեգծագործողն  է,   որն   այս հարցում հետևել  է  Նարեկացուն՝    կիրառելով բազմաքանակ  մակդիրներ,  որի     համար տհաս  գրաքննադատներից  ոմանք հանիրավի  մեղադրում էին նրան՝    մակդիրների   կուտակումները  համարելով  թերություն։ Մակդիրների   կիրառությունները   Նարեկացու   տաղերն     ու հատվածները՛  դարձնում   են   պատկերավոր,   տպավորիչ։   Բան Գ-ում      Նարեկացին   օդտագործել   է  95   մակդիր, թեև քանակը  շատ է  մեծ,   սակայն  այնպես   տեղին  և հմտորեն
Armenian

Նույնացում, իմացական աններդաշնակություն և օտարացում։

        էլիոտ Արոնսոնի և մի շարք այլ սոցիալական հոգեբանների ոաումնասիրությունները թույլ են տվել իմանալ, որ յուրաքանչյուր անհատ այնքան ավելի բարձր է գնահատում այս կամ այն խմբում իր անդամությունը, որքան ավելի դժվար է եղել այդ խմբի անդամ դաոնալը։ Հայտնի է, որ տարբեր ժողովուրդներր ունեցել են և այժմ էլ ունեն հատուկ արարողություններ, որոնց օգնությամբ պատանիներն անցնում են մեծահասակների խումբ և նոր իրավունքներ են ձեռք բերում։ Այդ նպատակով հաճախ անհրաժեշտ է լի­նում մեծ դժվարություններ հաղթահարել։ Իսկ երբ մենք հեշտությամբ ենք թափան­ցում որևէ խումբ, ապա նրա նշանակությունը մեզ համար մեծ չի լինում։
Armenian

Ցեղակրոն և Տարոնական շարժումներն ու Գարեգին Նժդեհի գործունեությունը, Մուշեղ Լալայան

Գրքի էլեկտրոնային տարբերակը  այստեղ

Armenian

Րաֆֆու նամակը Սուքիաս արք․ Պարզյանին

        Րաֆֆին 1880 թվականին հրատարակության պատրաստ ունենալով «Կայծեր» վեպը, տպագրության ծախքերը ապահովելու նպատակով դիմել է Ռուսաստանում և Ռուսաստանից դուրս գտնվող հայ գրական և հասարակական մի շարք գործիչների՝ «Կայծեր» վեպի համար բաժանորդագրվելու։ Այդ նպատակով նա նաև նամակներ է գրել նաև Էջմիածինի սինոդի անդամ Սուքիաս արքեպիսկոպոս Պազյանին։
Armenian

Pages

Հարցում

Արեգնափայլի Ձե՛ր գնահատականը:

Մենք Facebook-ում

Այցելուներ

  • Բոլոր այցերը: 1507251
  • Բոլոր այցելուները: 106152
  • Գրանցված օգտատերեր: 2
  • Վերջին գրանցված օգտատերը: sipan4434
  • Հրապարակված նյութեր: 329
  • Ձեր IP-ն: 35.175.191.36
  • Սկսած՝: 21/02/2017 - 22:52