Խաչքարեր

Սեպագրեր

Վիմագրեր

You are here

Պատմություն

Մասնակիցը եղի՛ր մեր հետաքրիր արշավներին

       Հին Հայաստանի  պատմության կարևոր   հիմնահարցերից է նշանավոր  ազնվական  տոհմերի   ծագումնաբանությունը։
       Գիտության մեջ ընդունված կարծիք է, որ  հայկական ազնվական նախարարական տոհմերից մի քանիսը օտար ծագում են ունեցել, տարրեր հանգամանքների բերումով նրանց հիմնադիր­ներն այլ երկրներից եկել են Հայաստան և այստեղ հասել...
 
           450— 451 թթ hայոց ապստամբության և Ավարայրի ճակատամարտի մասին պատմել են V դարի երկու հայ նշանավոր հեղինակներ Եղիշեն և Ղա­զար Փարպեցին։ Առաջինը Եղիշեն, բորբոքված կրքի անմիջական ազդեցու­թյամբ և կրոնական...

(Լիազորված անձինք, Հայաստանի՝ Խատիսյան, Գյուլխանդանյան և Կորգանյան, Թուրքիայից՝ Քյազիմ Կարաբեքիր փաշա, Համիդ բեյ և Սուլեյման բեյ):

1․ Պատերազմը Թուրքիայի և Հայաստանի միջև ավարտված է
2. Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանր սկսվում է այնտեղից, որտեղ Ղարա֊սուն թափվում է Արաքսի մեջ մինչև Տիքնիսի...

Ա. Ինքնագիտակցություն և էթնիկական ինքնանվանում։

          Ինչպես գիտենք, յու­րաքանչյուր էթնոս ունի մի շարք մարդաբանական և հոգեբանական գծեր և բնորոշ­վում է դրանց զուգորդությամբ։ Սակայն այդ գծերը հավասարազոր չեն։ Կարելի է հա­մաձայնվել հայտնի ազգագրագետ Յու. Վ. Բրոմլեյի հետ, որ...

Այսպիսի    հիշատակոլթյունների    մասին    խոսելու   համար նախ   պետք   է իմանանք,   թե   հայերին  ինչ   անուններով   կարող էին կոչել հին դարերում։

Թե  հնում,   թե՛  այժմ  մի   ժողովուրդ  ու   նրա   երկիրը   հաճախ մեկից   ավելի   անուններ   են   ունեցել   և  ունեն։   Օրինակ, գերմանացիներն  ...

       Նաիրի, Բիայնա, Ուրարտու և Հայք երկրանունները մշտա­պես եղել են հետազոտողնների ուշադրության կենտրոնում։ Այդ ուղղությամբ կատարվել են բազմաթիվ ստուգաբանական փոր­ձեր։ Սակայն հարցն իր վերջնական լուծումը դեռևս չի...
            Իսկ ո՞րն է եղել մայր հնդեվրոպական ժողովրդի հայրենիքը, այժմյան հնդեվրոպական ժողովուրդների նախահայրենիքը: Արա վերաբերյալ վեճեր են եղել, անցյալում տարբեր կարծիքներ են հայտնվել. տարբեր ժամանակ նախահայրենիք կամ մայր հայրենիք են համարել՝ մեբձբալթյան ...
         Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն ժողո­վուրդների ցեղային սերման (էթնոգենեզի) հարցը պատմագիտության դժվարին հարցե­րից մեկն է։ Հնագիտության, մարդաբանու­թյան և լեզվաբանության արդի աստիճանը որոշ հնարավորություն է ընձեռում ուսում­նասիրելու հայ ժողովրդի էթնիկական կազմի մեջ...

Հարցում

Արեգնափայլի Ձե՛ր գնահատականը:

Մենք Facebook-ում

Այցելուներ

  • Բոլոր այցերը: 217065
  • Բոլոր այցելուները: 20426
  • Գրանցված օգտատերեր: 2
  • Վերջին գրանցված օգտատերը: sipan4434
  • Հրապարակված նյութեր: 261
  • Ձեր IP-ն: 54.80.137.187
  • Սկսած՝: 21/02/2017 - 22:52