Գալիք միջոցառումները

You are here

Գիր և գրչություն

            Նախամաշտոցյան, ավելի ճիշտ նախաքրիստոնեական հայ մատենագրության հարցը հայագիտության կարևոր հարցերից մեկն է.  քրիստոնեությունից աոաջ հայ ժողովուրդն ունեցե՞լ է ինքնուրույն, իր սեփական գիրն ու գրականությունը, թե դիմել է միայն այլալեզու և այլագիր գրություններին:  Այս խնդրում  հայագետների մեջ կան...
           Կապգրությանը այն գրելաձևն է, երբ երկու և ավել տառեր միացվում, միահյուսվում, կցվում են իրար և դառնում մեկ տառա­պատկեր։ Այս գործողությանը ելնում էր տեղ տնտեսելու, ժամանակ շահելու և գրանյութը՝ մագաղաթը, թուղթը և այլն խնայելու նպատա­կից։
         Հայերենում գիտական գրականության...
 
         Հայկական գրերն իրենց ստեղծման ժամանակից ի վեր մինչև մեր՝ օրերը ապրել են զարգացման   երկարատև շրջան։   Այդ գրերի շուրջ 1600-ամյա գոյությունը ինքնին վկայում է նրանց գործնական հատկա­նիշների բարձր մակարդակի և հայոց լեզուն գրավոր ձևով արտահայ­տելու մեծ ու հաստատուն...

Pages

Հարցում

Արեգնափայլի Ձե՛ր գնահատականը:

Մենք Facebook-ում

Այցելուներ

  • Բոլոր այցերը: 1103012
  • Բոլոր այցելուները: 82812
  • Գրանցված օգտատերեր: 2
  • Վերջին գրանցված օգտատերը: sipan4434
  • Հրապարակված նյութեր: 312
  • Ձեր IP-ն: 34.204.183.113
  • Սկսած՝: 21/02/2017 - 22:52