Խաչքարեր

Սեպագրեր

Վիմագրեր

You are here

Ճարտարապետական հուշարձաններ

           Տարածված կարծիքի համաձայն՝ Աշտարակի Կարմրավոր, Սպիտակավոր և Ծիրանավոր եկեղեցիների անվանումներն առնչվում են այդ նշանավոր պատմաճարտարապետական կո­թողների որմնաքարերի գույների հետ։ Սակայն մեր ուսումնասիրություններից պարզվում է, որ այդ կարծիքը արդարացի չէ։ Կարմրավոր և Ծիրանավոր եկեղեցիները կառուցված են դարչ­նագույն, իսկ...
            Հայկական միջնադարյան ճարտարա­պետական մշակույթի մեջ արտակարգ տեղ է գրավում Զվարթնոցի տաճարը։ Այն պսակեց կենտրոնագմբեթ սիստեմների զարգացումը, և նրա ձևերը իրենց որոշակի նշանակությունն ունեցան ինչպես նույն VII դարի, այնպես էլ հետագա շրջանների ճարտարապետական մի շարք հորինվածքների կազմավորման հար­ցում։ Զվարթնոցի հորինվածքը...
          Գառնիի հեթանոսական տաճարի արևմտակողմին կպած, բոլորակ հատակա­գծով, զգալի չավարի քրիստոնեական տաճար ենք ունեցել որը հայ ճարտարապե­տության վաղ միջնադարի կարևոր հուշարձաններից է։ Մեզ են հասել տաճարի արևել­յան մասի հիմնապատերը, պատերի ստորին մասի շարքերից փոքր հատվածներ՝ մեծ մասամբ զրկված տուֆի երեսապատումից, ինչպես և մի քանի...
       XIII-XIV  դդ.  աշխարհիկ   պատկերաքանդակների  մեջ հիմնականը  ֆեոդալական  վերնախավի,  իշխանների  պատկերումն է.   հոգևորական դասի ներ­կայացուցիչների  պատկերաքանդակներ   հանդիպում   են   խիստ  եզակի   դեպքե­րում:    Այդ   տեսակետից  բացառությունների  թվին   է   պատկանում  Հաղարծնի կտիտորական   կոմպոզիցիան,   որտեղ  հանդես   են ...

       Եղվարդ քաղաքի հյուսիսային կողմում պահպանվել են եռանավ բազիլիկայի մնացորդները, ընդ որում կառույցն աչքի է ընկնում իր զգալի չափերով և ըստ էության կրկնում է վաղ շրջանի բնորոշ պարզ, առանց կողային հավելվածների հորինվածքը։ Այն մեզ է հասել վերակառուցված։ Հուշարձանն ունի յոթ մուտք, որոնցից շքամուտքով շեշտված են...

          Մեծարժեք, իր ձևով եզակի ժայռապատկերների  հուշարձանախումբը  գտնվում է Վարդենիսի լեռնաշղթայի հարավային վերջավորության՝ Սև սարի հյսուսիս-արևմտյան ստորոտում՝ ոչ բարձր հարթակի վրա: Ըստ   Հարություն Մարտիրոսյանի, այս ժայռապատկերները թվագրվում են մ․թ․ա․2 հազարամյակի վերջ-մ․թ․ա․ 1-ին հազարամյակի սկզբով: Ժայռապատկերները փորագրված...
        Վանեվանը գտնվում է Գեղարքունիքի մարզի Արծվանիստ գյուղում /գյուղը նախկինում կոչվել է Ալիչալու/՝ լեռնային  գետակի հովտի աջակողմյան մասում՝ բարձրադիր ժայռերով եզերված ոչ մեծ հարթակի վրա:
        Վանական համալիրը բաղկացած է երեք` 903 թվականին կառուցված գմբեթավոր Գրիգոր Լուսավորիչ  եկեցեցուց, որը և...
Հայրավանքը /Հայր Հովհանու վանք, Մարդաղավնյաց վանք/ գտնվում է Գեղարքունիքի մարզում, Գավառ քաղաքից 6 կմ հարավ Սևանա լճի ափամերձ, ժայռոտ, դճվարատանտչելի հրվանդանի գագաթին։ Աղբյուրները բավականին զուսպ են  և Հայրավանքի մասին գրեթե տեղեկություն չեն պահպանել։  Հակոբ Ջահկեցին մի ավանդությունը է պահպանել  «Գիրք աստուածաբանութեան, որ...
          1909-1912 թթ. Նիկողայոս Ադոնցի գլխավորությամբ պեղումներ են իրականացվում Գառնիում։ Արշավախմբի անդամներից էր վաստակաշատ հայագետ Գարեգին Հովսեփյանը։ Վերջինս 1910 թվականին Թիֆլիսում հրատարակվող «Հովիտ» թերթում հրատարակում է  հոդված՝ «Գառնիի ավերակները» վերնագրով, որտեղ հեղինակը ներկայացնում է պեղումների ընթացքը, ինչպես նաև...
            Թանահատի վանական համալիրը գտնվում է Վայոց ձորում, Վերնաշեն գյուղից երեք կիլոմետ դեպի արևելք, ձորակի ձախակողմյան բլրակի վրա։ Վանական համալիր հիմնադրման ստույգ ժամանակը հայտնի չէ ։ Ամենավաղ հիշատակությունը Թանահատի վերաբերյալ կապված է 9-րդ դարի առաջին կեսում Սյունյաց եպիսկոպոս ...

Pages

Հարցում

Արեգնափայլի Ձե՛ր գնահատականը:

Մենք Facebook-ում

Այցելուներ

  • Բոլոր այցերը: 795849
  • Բոլոր այցելուները: 58355
  • Գրանցված օգտատերեր: 2
  • Վերջին գրանցված օգտատերը: sipan4434
  • Հրապարակված նյութեր: 301
  • Ձեր IP-ն: 5.77.201.13
  • Սկսած՝: 21/02/2017 - 22:52