ԱրԷգնափայլ

        Պետական կարևոր հրամաններ գրելու համար հնում օգտագործել են նաև պղնձի ե կապարի թիթեղները։ Գրանյութի  համար ատաղձ են ծառայել քարն ա փայտը1...

             Ինքնախաբեությու՜ն…դա մի շատ հասարակ բառ է, բայց նրա մեջ թաքնված են մարդու բոլոր թշվառությունները: Տեսնում ես մեկը հիմար է, բայց կարծում է, թե խելք ունի: Մյուսը երկչոտ է, կարծում է, թե...

         Մենք այժմ «գրիչ» ասելով հասկանում ենք ծայրը կամ  գրչակոթը ծայրի հետ միասին, իսկ հնում այդ բառը ուներ միանգամայն այլ իմաստ՝ «գրիչ» ասելով հասկանում էին ոչ թե գրելու...

        Ինչպես գիտենք, մենք ունենք «մեռելոց» կոչված հիշատակի օրերը, որոնք հաջորդում են տաղավար տեներին: Եկեղեցին դա մեկնաբանում է, թե մենք պարտավոր ենք ուրախանալ, բայց միաժամանակ չմոռանանք «...

Սարդուրի 2-րդին պատկանող ասյ արձանագրությունը գտնվում է Գեղարքունիքի մարզի Ծովակ գյուղում, բնական քարաժայռի վրա: Այն   հայտնաբերել և գիտական հանրությանը ծանոթացրել է Մեսրո Արքեպիսկոպոս Սմբատյանցը...

          Ցուրտ է:
        Այս առավոտ արեգակը դողդողալով, երկչոտ կերպով դուրս նայեց հորիզոնից և կրկին անհայտացավ: Նրա գունաթափ դեմքը այնքան շփոթված էր, այնքանողորմելի էր, որ մարդ...
Մեզանից  ո՞րի  հետ  չէ   պատահել  աշակերտության  ժամանակ,   երբ վարժապետը  նկատել  է  մեր  այս  և այն   անկարգությունը,  ասելով.
     - Արշակ, անպիտա՛ն, ի՞նչու ես այդպես անում է   ։...

Pages