ԱրԷգնափայլ

        Հայկական հեթանոսական կենցաղում գոյություն է ունեցալ Nar անունով ջրի, ջրային տարերքի և անձրևի ...

         Միջնադարյան հայ գրիչների համեստություը երբեմն հասնել է  ծայրահեղության. պատահում են դեպքեր, երբ հարյուրավոր էջերից բաղկացած ձեռագրերի ընդօրինակությունը վերջացնելուց հետո, գրիչը խուսափում...

       1879 թվականին հողագործական աշխատանքների ժամանակ նորքեցի  գյուղացի Պապաք Տեր-Ավետիսյանը Արին բերդի /այն ժամանակ անվանում էին նաև Ղանլիթափա, որը թարգմանվում էր արյան բլուր...
        Ձեռագրերում երբեմն պատահում են գրիչների կտակ-հանձնարարությաններ ձեռագրի պահպանման և օգտագործման կար­գի մասին, որի հետ ցանկալի է, որ ծանոթ լինեն ձեռագրի հետ գործ ունեցող մարդիկ։
...
        Պետական կարևոր հրամաններ գրելու համար հնում օգտագործել են նաև պղնձի ե կապարի թիթեղները։ Գրանյութի  համար ատաղձ են ծառայել քարն ա փայտը1...

             Ինքնախաբեությու՜ն…դա մի շատ հասարակ բառ է, բայց նրա մեջ թաքնված են մարդու բոլոր թշվառությունները: Տեսնում ես մեկը հիմար է, բայց կարծում է, թե խելք ունի: Մյուսը երկչոտ է, կարծում է, թե...

         Մենք այժմ «գրիչ» ասելով հասկանում ենք ծայրը կամ  գրչակոթը ծայրի հետ միասին, իսկ հնում այդ բառը ուներ միանգամայն այլ իմաստ՝ «գրիչ» ասելով հասկանում էին ոչ թե գրելու...

Pages