ԱրԷգնափայլ

        Ինչպես գիտենք, մենք ունենք «մեռելոց» կոչված հիշատակի օրերը, որոնք հաջորդում են տաղավար տեներին: Եկեղեցին դա մեկնաբանում է, թե մենք պարտավոր ենք ուրախանալ, բայց միաժամանակ չմոռանանք «...

Սարդուրի 2-րդին պատկանող ասյ արձանագրությունը գտնվում է Գեղարքունիքի մարզի Ծովակ գյուղում, բնական քարաժայռի վրա: Այն   հայտնաբերել և գիտական հանրությանը ծանոթացրել է Մեսրո Արքեպիսկոպոս Սմբատյանցը...

          Ցուրտ է:
        Այս առավոտ արեգակը դողդողալով, երկչոտ կերպով դուրս նայեց հորիզոնից և կրկին անհայտացավ: Նրա գունաթափ դեմքը այնքան շփոթված էր, այնքանողորմելի էր, որ մարդ...
Մեզանից  ո՞րի  հետ  չէ   պատահել  աշակերտության  ժամանակ,   երբ վարժապետը  նկատել  է  մեր  այս  և այն   անկարգությունը,  ասելով.
     - Արշակ, անպիտա՛ն, ի՞նչու ես այդպես անում է   ։...
        Արձանագրությունը գտնվում է Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար և Արծվանիստ գյուղերի միջև ընկած «Օձաբերդ» հնավայրի   ժայռի հյուսիսհայաց երեսի վրա` բարձրությունը կազմում է 1 մետր, իսկ նայնությունը...

1998 թվականին լույ տեսած «Հայկական լեռնաշխարհը սեպագիր աղբյուրներում» աշխատության մեջ, անվանի սեպագրագետ Հովհաննես Կարագյոզյանը «Հայտնի և անհայտ կոթողներ» բաժնում...

          1. Քրիստոնեության ընդունումը, Վ.Աբաևի արտահայտությամբ, կարելի է ներկայացնել որպես «տերմինաբանական և անվանաբանական հեղա­շրջում»1...

Pages